UDVIKLINGS COACHING


Er et udviklingsforløb, hvor vi arbejder med dit indre tankeparadigme af overbevisninger, der forhindrer dig i at leve dit liv, som du ønsker det!

UDVIKLINGSCOACHING – TAG HANDLING TIL DIT NYE LIV!


Det er som om du har en engel på den ene skulder og en djævel på den anden. Hver af dem hvisker i dit øre, - ” Tag springet”!  - ”Nej bliv, hvor du er”!


Kender du den indre dialog? Vil du sættes fri? Så lad mig hjælpe dig. Som coach tager jeg dig med på en indre rejse, som finder svarene og får vendt din frygt til handling.


I udviklingsforløbet går vi igennem tankemønstre som forårsager selv-sabotagen og dine styrker, som støtter dig i livet.Vi afdækker dit livstema, som er et emne du ubevidst bliver ved med at kredse om, og derigennem finder dit livsformål. De to hænger oftest sammen. Når du er blevet bevidst om dit tema og formål er du klar til at formulere løsningen til handlinger, der fører til dit ønskede fremtidsmål.


Bliv ikke i dit eget mentale fængsel. Bryd lænken og sæt dig selv fri til at leve livet..

Hvad er coaching?


Coaching betyder i sin essens træning. I dette tilfælde mental træning med en samtaleform, som har til formål at bringe dit ubevidste frem til det bevidste plan.


Ligesom en psykoterapeut, har en coach fokus på forhindringer. Forskellen er blot at psykoterapeuterne ser på fortiden for at forstå nutiden, mens en coach ser på nutidens årsager til forhindringer for at handle sig frem til en ønsket fremtid.


I min tilgang ser jeg både på fortid, nutid og fremtiden for at se det hele billede med fokus på dit erhvervsliv og det, som forhindrer dig i at udfolde dit sande potentiale.


En coach er ligesom psykologer underlagt fortrolighed og tavshedspligtKend din fortid for at forstå din nutid for at skabe din fremtid

Indhold:


Udviklingscoaching

  • Livsformål
  • Livstema
  • Ønsketilstand
  • Målsætning
  • Mening
  • Flow tilstand
  • Motivation
  • Support/ Sabotageroller
  • Løsning
  • HandlingPris: 5500,- dkk for 10 sessions 


Coachingen kan med fordel kombineres med en styrkeprofil og efterfølgende PR kommunikation.


Break the chain and make the change